Vidoucí 2020: statistiky z přijímání příspěvků

Milí autoři, porotci a příznivci Vidoucích!

Letos nám přišlo 150 povídek od celkově 118 autorů, avšak 2 povídky nesplnily pravidla – jedna byla moc dlouhá (čili přesáhla znakový limit) a u jedné chyběly nutné dokumenty. Zasílajících, kterým jsem musela psát o doplnění náležitostí, však bylo i tento rok mnohem více. Drazí soutěžící, prosím vás, čtěte propozice a dávejte si pozor na to, jestli zasíláte správné (a správně vyplněné) soubory, hlavně v posledních dvou dnech před uzávěrkou.

Do prvního kola tedy vstupuje 148 povídek od 116 autorů, z toho 71 povídek napsaly ženy a 77 muži. Autorek je celkově 60, autorů 56.

Objevili se nám i staří známí – 28 autorů už někdy přispělo do Vidoucích, 8 si to dokonce zopakovalo z loňska (to je odvaha, přátelé!). Naopak 88 autorů jsou v naší soutěži nováčci, na které jsme samozřejmě velice zvědaví.

24 autorů využilo možnosti zaslat více než jednu povídku, z toho 8 autorů poslalo dokonce tři povídky.

Co bude nejvíc zajímat hlavně porotce, je zastoupení žánrů:*

 • Sci-fi: 44
 • Fantasy: 85
 • Horor: 19
 • Duchovní fantastika: 3
 • Dystopická sci-fi: 1
 • Fantastický realizmus: 1
 • Grimdark: 1
 • Horor s fantastickými prvky: 10
 • Kyberpunk: 1
 • Magický realismus: 1
 • Náboženská science fantasy: 1
 • New weird: 1
 • Postapokalyptická fantasy: 1
 • Postapokalyptická sci-fi: 1
 • Sci-fi a fantasy: 7
 • Splatter-punk: 1
 • Středověká fantasy: 2
 • Urban fantasy: 5

Po stížnostech porotců v minulém ročníku, že nebyli varování před různými hrůznými obsahy v povídkách jsme zavedli kolonku spouštěčů nepříjemných asociací, tzv. trigger warnings, které autoři mohli v průvodce označit, ať už výběrem ze seznamu obsahu, na který si porotci stěžovali (ubližování dětem/zvířatům, znásilnění, pavouci, explicitní sex, nechutné popisy), nebo napsat vlastní. Vybíráme pro vás ty nejzajímavější:

 • jeden pavouk
 • pro někoho možná nepříjemné otázky o podstatě života
 • náboženství
 • samovznícení
 • pád s koněm
 • ostrakismus
 • kladný náhled na obligátní negativa
 • umývání nádobí
 • šťourání v nose
 • pobaltí

Tradičně pro vaše potěšení přidáváme i graf toho, jak přicházely příspěvky. První příspěvek dorazil hned druhý den po vyhlášení nového ročníku soutěže a pak se povídky postupně trousily, že jsme jich v půlce ledna měli 25. Týden před uzávěrkou nabraly události větší spád. Většina příspěvků (81 kusů) dorazila v posledních pěti dnech. V půlce ledna jsem ještě v sobě živila naději, že tento ročník bychom mohli mít pod 100 povídek, ale když jsem se mrkla na graf z minulého roku, tak jsem jen doufala, že jich nepřijde víc… Přišlo.

Vidoucí 2020 – jak přicházely příspěvky

V grafu si můžete všimnout, že jedna povídka dorazila až po půlnoci, ale benevolentně jsme se rozhodli, že ji soutěžit necháme (abychom měli krásné kulaté číslo 150 přišedších povídek, samozřejmě).

V prvním kole budou hodnoceny všechny povídky Nezdolnými porotci. Ti vyberou cca 20 postupujících, ze kterých bude ve druhém kole vybrán vítěz.

Mohlo by vás také zajímat, že kromě 25 Nezdolných – minimálně jeden ročník přežili a dobrovolně jdou do dalšího – máme i 6 nových porotců, které jsme zlákali z jiných soutěží a workshopů.

Krátit si čas můžete zejména hláškami porotců, které neopomeneme potutelně zveřejňovat v samostatném příspěvku na stránkách a v prolinku na FB. Vězte, že tyto hlášky jsou vyzobány ze soukromé diskuse porotců, kde tito sdílejí svou frustraci i radost s ostatními, a které se určitě v tomto znění neobjeví ve vašich hodnoceních. Schválně je nezveřejňujeme přimo na sociálních sítích, ale v článku na webu, aby se jim ti, kteří je číst nechtějí, mohli vyhnout.

Jestli jste to dočetli až sem, tak si zasloužíte bonbónek. K vyzvednutí na vyhlášení výsledků soutěže. Děkujeme za přízeň!

 

* Ano, uvědomuji si, že po sečtení čísel u žánrů dostanete vyšší číslo, než je počet povídek. Důvodem je, že pro jednoduchost primárně řadíme povídky do svaté trojice „hlavních“ žánrů: sci-fi, fantasy a horor. Pro zajímavost jsem vám vypsala i jemnější nuance řazení tak, jak je napsali sami autoři v průvodkách.

Vidoucí 2020: propozice

Časopis Pevnost, SFK Palantír a SFK Islington společně vyhlašují 17. ročník literární soutěže Vidoucí!

Vidoucí je moderní povídková soutěž. Příspěvky přijímáme formou emailu a hlasování probíhá za pomoci speciálně vyvinutého počítačového programu, který je tak dokonalý, že se jmenuje Hustoprogram. Povídky hodnotí odborná porota tvořená nezdolnými porotci a přizvanými externími porotci.

Propozice

Podmínky přijetí povídky do soutěže

 • Zaslané povídky musí být původním autorským dílem soutěžícího.
 • Nesmí být prozatím nikde publikovány, ani zaslány do jiné dosud neuzavřené soutěže po celou dobu trvání aktuálně probíhajícícho ročníku soutěže.
 • Musí být v češtině nebo slovenštině.
 • Povolený rozsah povídky je 1800 až 54000 znaků (včetně mezer, titulek se jménem povídky se nepočítá).
 • Povídka musí jevit prvky fantastiky (sci-fi, fantasy či hororu s fantastickými prvky).
 • Přijímáme maximálně tři povídky od jednoho autora.
 • Povídky musí být anonymní, veřejné přihlášení k autorství bude bráno jako porušení pravidel.

Způsob zaslání příspěvku do soutěže

Soutěžní příspěvky zašlete do půlnoci 31. 1. 2020 na emailovou adresu soutez@vidouci.cz (do předmětu vepište: „Vidoucí“).

 • Povídky uložte ve formátu .doc, .docx nebo .rtf a soubor pojmenujte stejně jako povídku (ale bez diakritiky).
 • Zde si stáhněte soubor průvodky, vyplňte dle pokynů a spolu se souborem s povídkou zašlete emailem.

Povídky bez přiložené průvodky dle vzoru výše nebou přijaty do soutěže. Pozor, pokud jste posílali příspěvek do minulého ročníku, stáhněte si novou průvodku.

Pozn.: Osobní údaje slouží ku potřebě pořádání soutěže, pro lepší komunikaci se soutěžícími a statistickým účelům a nebudou poskytnuty třetí straně bez svolení autora.

Autor zasláním svého díla do soutěže souhlasí s případnou publikací povídky na webových stránkách vidouci.cz a s možným uveřejněním v časopise Pevnost (za standardní honorářové sazby) či ve sborníku.

Autor se nesmí zúčastnit soutěže jako porotce.

Doporučení k zasílání povídek

Názvy souborů s povídkami prosím ponechte bez diakritiky (háčků a čárek), české znaky se mnohdy neplánovaně transformují na různé klikyháky.

Nepoužívejte neobvyklé fonty a formátování textu (například barvy nebo obrázky), porotcům se nic z toho nemusí (a většinou ani nebude) zobrazovat správně.

Nenechávejte zasílání příspěvků na poslední chvíli. Rozhoduje čas, kdy email koordinátorovi soutěže dojde, ne čas odeslání!

Každá povídka, která nesplňuje pravidla, bude ihned po zjištění porušení pravidel vyřazena ze soutěže.

Vyhlášení vítězů

Konečné výsledky budou zveřejněny na slavnostní ceremonii na Festivalu Fantazie 2020 v Chotěboři (pro podrobnosti o datu a čase vyhlášení sledujte novinky na webu a Facebooku).

 

Organizátoři si vyhrazují možnost změnit podmínky soutěže, jméno soutěže nebo při nedostatku příspěvků zrušit celou soutěž.

Administrátor soutěže si taktéž vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže z ní a jejího hodnocení vyřadit práce prokazatelně nepůvodní, přepisy a odvozeniny prací již zveřejněných, ať už tiskem, ve filmové podobě či jakokoli jiným způsobem; to se netýká původních dosud nepublikovaných prací, využívajících známých umělých reálií a postav z tzv. sdílených vesmírů.

Pro další informace sledujte stránky www.vidouci.cz a Facebook Vidoucích.

Rozesílání slovních hodnocení je v procesu

Stav

Včerejší pokus o rozeslání slovních hodnocení byl úspěšný pouze částečně. Kvůli omezení mailserveru a malinkaté chybičce v kódu se odeslalo hodnocení pouze prvním 50 emailům. Povolaný člen týmu nastalou situaci řeší, mějte prosím ještě chvíli strpení.

Součástí průvodního textu je také link na zpětnovazební dotazník a byla bych vám moc vděčná za jeho vyplnění. Pokud byste měli k hodnocení jakékoliv dotazy nebo připomínky, které nechcete psát do dotazníku, pište na mail info-zavináč-vidoucí-tečka-cz.

Vidoucí 2019: výsledky

V rámci Festivalu Fantazie v Chotěboři proběhlo dne 6. 7. 2019 vyhlášení výsledků šestnáctého ročníku literární soutěže Vidoucí.

Místo konání

Ceremoniál proběhl v komorním duchu v zrcadlovém sále v nejvyšším patře KD Junior.

Porotci v zrcadle. Na obrázku zleva Jan Kovanic, Merlin, Ellie, Alexis.

Celý příspěvek

Vidoucí 2019: nominace

Hlasování ve druhém kole soutěže Vidoucí, ročníku 2019, bylo ukončeno. Všichni porotci se vyjádřili a máme tu pro vás výsledky.
Tento rok v porotě zasedlo 16 osob, kterým tímto velice děkuji za jejich čas a obětavou práci na hodnocení.

Konečné výsledky se dozvíte na slavnostném vyhlášení, které proběhne již tradičně na Festivalu Fantazie v Chotěboři, v sobotu 6.7.2018 od 15:00 v KD Junior v místnosti číslo 3. V týdnu poté je budeme publikovat i na webu.
Všechny vás srdečně zveme na vyhlášení!

Slovní hodnocení budou rozeslána až po vyhlášení vítězů.

Nominace

Na cenu Vidoucí 2019 jsou nominovány následující práce (v abecedním pořadí):

 • urban fantasy Buď mým drakem od Alexandry Haverské
 • fantasy Druhá šance od Jarky Opluštilové
 • sci-fi Formicidae od Radovana Kolbaby
 • sci-fi Jen prach v ledovém vichru od Alfreda Barsche
 • fantasy Věř mi od Marcely Špakové

Pořadí na dalších místech

místo povídka autor 1. 2. 3. 4. 5. 6. horší body
1. ? ? 5 6 1 2 1 1 0 369
2. ? ? 3 3 4 5 1 0 0 296
3. ? ? 2 2 5 3 2 1 1 238
4. ? ? 1 1 4 4 3 3 0 176
5. ? ? 2 1 3 1 4 3 2 173
6. Lov orla Kateřina Kratochvílová 1 2 3 2 4 1 3 169
7.-8. Vladimírovy kukačky Marek Dvořák 0 3 3 3 3 4 0 166
7.-8. Vílí dar Tereza Holubová 1 2 3 1 5 3 1 166
9. Desáte slovo Stanislav Zlámal 1 3 1 2 4 3 2 164
10. Operace Kryokonita  Petr Klepal 0 4 0 4 1 4 3 144
11. Jedu si pro tebe  Jiří Vávra 0 1 1 2 6 3 3 86
12. Chlapec, který miloval včely  Ondřej Kocáb 0 1 2 2 1 5 5 84
13. Den, kdy utichlo srdce zvonu Martina Hohenberger 0 0 2 4 3 3 4 83
14. Tam za mlhou Tereza Šindlerová 0 0 2 3 2 4 5 71
15. U Piva Sebastian Komárek 0 1 2 0 1 6 6 67
16. Mudrlant Petr Macháček 0 0 1 2 5 3 5 57
17. Komnata Měsíčních kamenů Blanche Lebalegie 0 0 1 2 2 6 5 48
18. Kráska se zvířetem v těle Martin Jandejsek 0 0 0 3 3 5 5 44
19. Pavouci do domu nepatří Jiří Sekereš 0 0 1 0 4 4 7 36
20.-21. Dýně Lukáš Bozděch 0 0 1 0 3 6 6 34
20.-21. Richardova banda Dávid Florek 0 0 1 0 4 2 9 34

Vidoucí 2019: výsledky prvního kola

První kolo bylo ukončeno s menším zpožděním (život je nepředvídatelný a rád háže klacky pod nohy), ale přesto úspěšně. Do druhého kola klání postupuje následujících 21 povídek (v abecedním pořadí):

 • Buď mým drakem
 • Den, kdy utichlo srdce zvonu
 • Desáté slovo
 • Druhá šance
 • Dýně
 • Formicidae
 • Chlapec, který miloval včely
 • Jedu si pro tebe
 • Jen prach v ledovém vichru
 • Komnata Měsíčních kamenů
 • Kráska se zvířetem v těle
 • Lov orla
 • Mudrlant
 • Operace Kryokonita
 • Pavouci do domu nepatří
 • Richardova banda
 • U piva
 • Tam za mlhou
 • Věř mi
 • Vílí dar
 • Vladimírovy kukačky

V tvrdé konkurenci se utká těchto 21 uchazečů, avšak pouze pět z nich vystoupá na Horu Olymp stupně vítězů. Autorům postupujících povídek srdečně gratulujeme k prvnímu úspěchu a připomínáme, aby se ještě stále nepřiznávali k autorství svých děl. Nepostupujícím autorům přejeme hodně sil k dalšímu psaní a štěstí v příštích Vidoucích! Nebo taky jiných povídkových soutěžích, nejsme hamouni, hlavně pište, abyste se vypsali. :-)

Slovní hodnocení ke svým povídkám obdrží všichni autoři až po skončení soutěže, jelikož není v našich silách to zpracovat v průběhu hodnocení. Korektoři jsou zároveň porotci a nemají tolik času, aby se mohli vedle svých běžných povinností věnovat oběma činnostem (a já bych opravdu potřebovala, ay nejdřív ohodnotili 2. kolo). Prosíme proto o trpělivost.

Dále budou na této stránce přibývat informace o druhém kole a případné perličky a statistiky z kola prvního. Sledujte také porotcovské hlášky, ještě jsme neskončili! ;-)

Vidoucí 2019: statistiky z přijímání příspěvků

Milí autoři, porotci a příznivci Vidoucích!
Ročník 2019 byl sice zahájený už před dvěma týdny, ale já se ke statistikám z přijímání příspěvků dostala až teď.

Letos nám přišlo 138 povídek od celkově 106 autorů, avšak 5 povídek nesplnilo pravidla – 3 byly moc dlouhé a u 2 chyběly nutné dokumenty. Zasílajících, kterým jsem musela psát o doplnění náležitostí, však bylo mnohem více. Drazí soutěžící, prosím vás, čtěte propozice a dávejte si pozor na to, jestli zasíláte správné (a správně vyplněné) soubory, hlavně v posledních dvou dnech před uzávěrkou.

Do prvního kola tedy vstupuje 133 povídek od 102 autorů, z toho 57 povídek napsaly ženy a 76 muži. Autorek je celkově 45, autorů 57.

Objevili se nám i staří známí – 24 autorů už někdy přispělo do Vidoucích, 8 si to dokonce zopakovalo z loňska (to je odvaha, přátelé!). Naopak 81 autorů jsou v naší soutěži nováčci, na které jsme samozřejmě velice zvědaví.

24 autorů využilo možnosti zaslat více než jednu povídku, z toho 7 autorů poslalo dokonce tři povídky.

Co bude nejvíc zajímat hlavně porotce, je zastoupení žánrů*:

 • Sci-fi: 36
 • Fantasy: 75
 • Horor: 22
 • Cestování v čase: 1
 • Horor s fantastickými prvky: 6
 • Lyrická fantastika: 2
 • Magický realismus: 2
 • Military sci-fi: 1
 • New weird: 1
 • Politická fantasy: 2
 • Postapo sci-fi: 3
 • Sci-fi a fantasy: 3
 • Sci-fi komedie: 1
 • Steampunk: 1
 • Urban fantasy: 3

Tradičně pro vaše potěšení přidáváme i graf toho, jak přicházely příspěvky. První příspěvek dorazil už 3 dny po vyhlášení nového ročníku soutěže a pak se povídky trousily po jedné každých pár dnů až do půlky ledna. S jednou výjimkou – den před koncem roku 2018 jich přišlo 6 (asi od soutěžících, kteří si spletli uzávěrku o měsíc). Ve druhé půlce ledna chodily příspěvky po pár kusech skoro každý den. Většina příspěvků (75 kusů) dorazila v posledních pěti dnech. Ještě v neděli před uzávěrkou jsem si říkala, že bude super, pokud se to vyšplhá aspoň na 80 povídek, ale když počet povídek ve středu překročil 100, tak jsem se začala děsit, kde se to zastaví.

Vidoucí 2019 – jak přicházely příspěvky

V prvním kole budou hodnoceny všechny povídky Nezdolnými porotci. Ti vyberou blíže neurčený počet postupujících, ze kterých bude ve druhém kole vybrán vítěz.

Mohlo by vás také zajímat, že kromě 24 Nezdolných – minimálně jeden ročník přežili a dobrovolně jdou do dalšího – máme i 4 nové porotce, které jsme zlákali z jiných soutěží a workshopů.

Krátit si čas můžete zejména hláškami porotců, které neopomeneme potutelně zveřejňovat v samostatném příspěvku na stránkách a v prolinku na FB. Vězte, že tyto hlášky jsou vyzobány ze soukromé diskuse porotců, kde tito sdílejí svou frustraci i radost s ostatními, a které se určitě v tomto znění neobjeví ve vašich hodnoceních. Schválně je nezveřejňujeme přimo na sociálních sítích, ale v článku na webu, aby se jim ti, kteří je číst nechtějí, mohli vyhnout.

Jestli jste to dočetli až sem, tak si zasloužíte bonbónek. K vyzvednutí na vyhlášení výsledků soutěže. Děkujeme za přízeň!

 

* Ano, uvědomuji si, že po sečtení čísel u žánrů dostanete vyšší číslo, než je počet povídek. Důvodem je, že pro jednoduchost primárně řadíme povídky do svaté trojice „hlavních“ žánrů: sci-fi, fantasy a horor. Pro zajímavost jsem vám vypsala i jemnější nuance řazení tak, jak je napsali sami autoři v průvodkách.

Knižní doporučení: Flad

Přinášíme vám další díl seriálu „Knižní doporučení od porotců Vidoucích, aneb co jsme v poslední době četli nebo nás zaujalo“. Dnes pro vás máme doporučení od Flada.

Rád bych doporučil pozornosti p.t. čtenářstva ne jednu knížku, ale hned celou sérii. Nakladatelství Argo vydává již více než dvacet let sebrané mytologie z různých koutů světa. Pokud jste o sérii ještě neslyšeli, zajděte si do knihovny či nejbližšího knihkupectví. Člověk, který se o dané téma příliš nezajímá, totiž pod dojmem převážně americké televizní produkce snadno nabyde pocitu, že všechny mytologie jsou si vlastně podobné. To je ovšem způsobeno relativně velkou konzistencí uvnitř evropské mytologie a tím, že vrchol americké produkce je občasné vložení vikingských či keltských prvků.

Minulý měsíc jsem konečně po dlouhé době dočetl Grónské mýty a pověsti (2007) Knuda Rasmussena. Vánoční čas mi ovšem umožnil číst více než obvykle, takže jsem si shodou náhod hned poté přečetl mýty z Madagaskaru nazvané Rohatý Král (2003). Obě knihy se vyznačují tím, že se pohybujeme v relativně odříznutých oblastech světa, kde přežití člověka bylo dlouhou dobu závislé na jeho schopnosti žít v souladu s přírodou.

Také fakt, že ani v jednom případě není člověk vždy na vrcholu potravního řetězce (v případě Grónska člověka porazí lední medvěd, v případě Madagaskaru krokodýl) se odráží v příbězích. Nesetkáme se tak s tolik typickým vždy vítězícím hlavním hrdinou, který získá srdce princezny a žije šťastně až do smrti. Dalším aspektem je pak relativně malá černobílost lidí, předmětů i událostí. V jednom příběhu se tak třeba dozvíme, že jistá osoba má amulet chránící proti krokodýlům. Amulet není podvodný a opravdu funguje, dokud ona osoba nepotká krokodýla, který má příliš velký hlad, a amulet tak na něj nepůsobí.

Předávání primárně ústní lidovou slovesností a silně kmenové uspořádání obou společností pak vede k poměrně velké variabilitě, což by jinak v našich končinách bylo stejným příběhem. Na rozdíl od spousty dalších knih mytologické série se obě knihy snaží o zachycení této variability. Můžeme tak snadno pozorovat, jak stejná dějová kostra je rozvíjena různými způsoby. A byť jsou základní vypravěčské techniky a klíčové body dosti podobné, často vede k různým pointám podle toho, z jakého kmene vypravěč pochází.

V neposlední řadě je nutno zmínit, že neexistuje příliš mnoho tabuizovaných témat ve vyprávění. Blízký styk s přírodou tak vede k tomu, že každý je již od mládí vystaven všem aspektům života, včetně smrti, porodu a dalších témat, které my považujeme pro naše děti za „příliš složité“. Často pak příběhy spíše dávají návod k dennímu životu (něco jako naše pohádky o rusalce nebo bludičkách), čímž plní důležitou sociální funkci. Každý pak ví, co je potřeba udělat, pokud někdo spatří tuleně, krokodýla nebo umírajícího válečníka. Výsledkem je také poměrně přirozené předání základních hygienických návyků, které slouží jako prevence šíření jinak nebezpečných nemocí v prostředí, kde je lékařská péče velice omezená.

Snadným srovnání s jiným příběhy – například těmi z Indonésie, vydané v knize Nevěsta z mušle (2009), pak zjistíme, jak moc jsou si ony dva světy Grónska a Madagaskaru překvapivě podobné. Byť Indonésie je geograficky podobnější Madagaskaru, strukturu jejich příběhů dělí podle mého názoru propast výrazně větší, než by se na první pohled zdálo. Ostatně, pokud udělám drobný krok stranou mimo vody Arga, můžeme srovnat třeba Tibetské mýty a legendy (Volvox Globator, 2001) nebo snad i Oheň na sněhu (to už je opět Argo, 1998) obsahující legendy ze Sibiře. Byť jsou obě svými nehostinnými podmínkami na první pohled podobné spíše Grónsku, ve struktuře příběhů se to neodráží.

Je tak poměrně zajímavé sledovat, jak dva na první pohled různé světy sdílí tolik společného.