Aktuální ročník

Časopis Pevnost, SFK Palantír a SFK Islington společně vyhlašují 20. ročník literární soutěže Vidoucí!

Vidoucí je online povídková soutěž. Příspěvky přijímáme formou emailu a hlasování probíhá za pomoci speciálně vyvinutého počítačového programu, kterému s láskou říkáme Hustoprogram. Povídky hodnotí odborná porota tvořená tzv. Nezdolnými porotci a přizvanými externisty.

Propozice

Podmínky přijetí povídky do soutěže

 • Zaslané povídky musí být původním autorským dílem soutěžícího.
 • Nesmí být prozatím nikde publikovány, ani zaslány do jiné dosud neuzavřené soutěže po celou dobu trvání aktuálně probíhajícího ročníku soutěže.
 • Musí být v češtině nebo slovenštině.
 • Povolený rozsah povídky je 1800 až 54000 znaků (včetně mezer, titulek se jménem povídky se nepočítá).
 • Povídka musí jednoznačně jevit prvky fantastiky
 • Přijímáme maximálně tři povídky od jednoho autora.
 • Povídky musí být anonymní, veřejné přihlášení k autorství bude bráno jako porušení pravidel.

Způsob zaslání příspěvku do soutěže

 1. Vyplňte formulář pro každou povídku zvlášť: https://forms.gle/7pyfVHypXL5VrCv47
 2. Posléze zašlete soutěžní povídku na emailovou adresu soutez@vidouci.cz
 • Přijímáme povídky v libovolném otevřeném i uzavřeném textovém formátu, za předpokladu, že jdou bez potíží otevřít v programech MS Word a Google Docs
 • Email, ze kterého posíláte povídku, musí souhlasit s emailem uvedeným ve formuláři
 • Pokud zasíláte více povídek, pošlete je všechny dohromady v jednom emailu
 • Prosím dodržujte pravidla psaní korespondence (váš email by měl obsahovat předmět, oslovení, tělo a pozdrav), zlepšíte tím našim administrátorům den

Příspěvky přijímáme pouze do půlnoci 29. 11. 2022 

Osobní údaje slouží ku potřebě pořádání soutěže, pro lepší komunikaci se soutěžícími a statistickým účelům a nebudou poskytnuty třetí straně bez svolení autora.

Autor zasláním svého díla do soutěže souhlasí s případnou publikací povídky na webových stránkách vidouci.cz a s možným uveřejněním v časopise Pevnost (za standardní honorářové sazby) či ve sborníku.

Autor se nesmí zúčastnit soutěže jako porotce.

Důrazná doporučení k zasílání povídek

(červená jsou letos nová)

Názvy souborů s povídkami prosím ponechte bez diakritiky (háčků a čárek), české znaky se mnohdy neplánovaně transformují na různé klikyháky.

Autory, kterým již vyšla kniha, nepovažujeme za začínající a doporučujeme jim zúčastnit se jiné soutěže určené zkušeným psavcům.

Nepoužívejte neobvyklé fonty a formátování textu (například barvy nebo obrázky), porotcům se nic z toho nemusí (a většinou ani nebude) zobrazovat správně. Mnoho porotců si převádí text povídky do čtečky přes různé převodní služby a každý transformační algoritmus s vaším textem zatočí jinak.

Nenechávejte zasílání příspěvků na poslední chvíli. Rozhoduje čas, kdy koordinátorovi soutěže dorazí email s povídkou, ne čas odeslání formuláře průvodky!

Každá povídka, která nesplňuje pravidla, bude ihned po zjištění porušení pravidel vyřazena ze soutěže.

Za porušení pravidla anonymity lze rovněž považovat zaslání příspěvku, který lze jednoznačně spojit se jménem autora (například skrze použitý svět či postavy) – toto neplatí pro fanfikce, kde je autorem světa někdo jiný.

Vyhlášení vítězů

Konečné výsledky budou zveřejněny na slavnostní ceremonii na Pevnostconu 2023 v Praze (pro podrobnosti o datu a čase vyhlášení sledujte novinky na webu a Facebooku). V případě nepříznivých okolností si vyhrazujeme možnost změnit místo ceremonie.

Pro další informace sledujte stránky www.vidouci.cz a Facebook Vidoucích.

Pod čarou

Organizátoři si vyhrazují možnost změnit podmínky soutěže, jméno soutěže nebo při nedostatku příspěvků zrušit celou soutěž.

Organizátoři soutěže si taktéž vyhrazují právo kdykoli v průběhu soutěže z ní a jejího hodnocení vyřadit práce prokazatelně nepůvodní, přepisy a odvozeniny prací již zveřejněných, ať už tiskem, ve filmové podobě či jakýmkoli jiným způsobem; to se netýká původních dosud nepublikovaných prací, využívajících známých umělých reálií a postav z tzv. sdílených vesmírů a parodií. Dále si vyhrazují právo vyřadit práce zveřejněné před vyhlášením výsledků Vidoucích a bez souhlasu administrátora (i pod pseudonymem nebo anonymně) nebo zbavené anonymity (dáním do souvislosti se jménem autora, s jeho dříve zveřejněným dílem, jednoznačnou charakterizací postav či světa apod.).

Osobní údaje slouží ku potřebě pořádání soutěže, pro lepší komunikaci se soutěžícími a statistickým účelům a nebudou poskytnuty třetí straně bez svolení autora.

Autor zasláním svého díla do soutěže souhlasí s případnou publikací povídky na webových stránkách vidouci.cz a s možným uveřejněním v časopise Pevnost (za standardní honorářové sazby) či ve sborníku.

Autor se nesmí zúčastnit soutěže jako porotce.

2 komentáře u “Aktuální ročník

 1. Tož se nám hlášky už přímo reagují na pilně sepisované slovní hodnocení. A jak to tak čtu, asi nakoupím zásobu toho nejlepšího, co přišlo z východu – vodky, koupím paralén na bolest hlavy (po vopici) a duševně se budu připravovat, že nejprve do sebe hodím dva ochtly na ex a pak teprve otevřu ta hodnocení:-))

Napsat komentář