Harmonogram soutěže a jak to probíhá?

Harmonogram soutěže je následující:
Do 31.1. přijímání příspěvků – to už jsme zvládli, viz předchozí článek.
Do 31.3. hodnocení prvního (tzv. vyřazovacího) kola, ve kterém si každou povídku přečte skupina porotců a rozhoduje, jestli je dostatečně dobrá na postup do druhého kola – to probíhá právě teď. Dnes (týden před koncem) už máme v Hustoprogramu většinu hodnocení, ale ještě pořád jich pár chybí a pak se ještě může stát, že některé povídky budou natolik kontroverzní, že posbírají všechny stupně hodnocení a budou si je muset přečíst ještě další porotci, aby to rozsekli. Budeme se snažit dodat výsledky prvního kola nejpozději do 8. dubna.
Do 31.5. hodnocení druhého kola, ve kterém se vybírá pětice vítězů – to nás ještě čeká.

Hodnocení prvního kola
Každý porotce dostal část povídek k přečtení, podle vlastních časových možností. Někteří porotci čtou celou soutěž (62 povídek), někteří zvládnou minimální dávku (15 povídek) a zbytek je něco mezi.
Tímto rozdělením získá každá povídka aspoň 10 hodnocení od nezávislých porotců, některé i víc.
Porotci používají škálu hodnocení Rozhodně Ano – Ano – Ne a také můžou udělit hodnocení Nevidoucí, které je bodově ekvivalentní hodnocení Ne, ale zároveň povídce dává nominaci na prestižní anticenu.

Hodnocení druhého kola
Do druhého kola postupí blíže neurčený počet povídek, které překročí určenou bodovou hranici (zjednodušeně mají víc Ano než Ne). V tomto kole čtou všichni porotci všechny postoupivší povídky a umisťují je do pyramidy (maximálně 1 první místo, maximálně dvě druhá … až maximálně šest šestých). Místa v pyramidě jsou následně převedena na bodové hodnocení a vítězí povídka s nejvyšším celkovým počtem bodů.

Slovní hodnocení
Porotci píší slovní hodnocení jak v prvním, tak ve druhém kole, a jelikož nechceme svoji práci dělat polovičatě, posléze ještě musí slovní hodnocení projít korekturami, než je pošleme do světa. Vzhledem k časové vytíženosti porotců, ze kterých někteří jsou zároveň našimi korektory, budeme slovní hodnocení rozesílat hromadně až po ukončení soutěže všem soutěžícím, včetně těch, kteří vypadli v prvním kole. Minulý rok jsme plánovali, že to zvládneme průběžně, ale ukázalo se, že to není v našich silách, proto se vracíme k tomuto modelu. Bohužel teď nedokážu slíbit přesné datum, kdy budeme slovní hodnocení rozesílat, jelikož hodnocení povídek má přednost a až pak se můžeme pustit do korigování.

Optimisticky bychom mohli slovní hodnocení začít rozesílat v červnu či začátkem července, ale můžou se stát nepředvídatelné události, které termín posunou. Osobně doufám a věřím, že do konce července budou všechna hodnocení rozeslána. :)

Vidoucí 2018: statistiky z přijímání příspěvků

Milí autoři, porotci a příznivci Vidoucích!
Ročník 2018 byl sice zahájený už před měsícem, ale já se ke statistikám z přijímání příspěvků dostala až teď.

Letos nám přišlo 66 povídek od celkově 60 autorů, avšak 3 povídky nesplnily pravidla a čtvrtá povídka byla vyřazena, jelikož neobsahovala žádné prvky fantastiky.

Do prvního kola tedy vstupuje 62 povídek od 57 autorů, z toho 28 povídek napsaly ženy a 34 muži. Autorek je celkově 27, autorů 30.

Objevili se nám i staří známí – 19 autorů už někdy přispělo do Vidoucích, 11 si to dokonce zopakovalo z loňska (to je odvaha, přátelé!). Naopak 38 autorů jsou úplní nováčci, na které jsme samozřejmě nemístně zvědaví.

3 autoři využili možnosti zaslat více než jednu povídku, 2 autoři poslali dokonce tři povídky.

Co bude nejvíc zajímat hlavně porotce, je zastoupení žánrů*:

 • Sci-fi: 18
 • Fantasy: 35
 • Horor: 9
 • Dark fantasy: 1
 • Horor s fantastickými prvky: 3
 • Komedie/Veselé fantasy: 2
 • Magická realita s hororovými prvky: 1
 • Městská/Urban fantasy: 3
 • Postapo sci-fi: 2
 • Postapokalypticke drama: 1
 • Realistická fantasy: 1
 • RetroSF s kapkou fantasy a pořádnou dardou normalizačního socialismu: 1
 • Sci-fi a fantasy: 4
 • Military, space opera: 1
 • Sociální sci-fi: 1
 • Temná fantasy: 1
 • Urban fantasmagorie: 1

Tradičně pro vaše potěšení přidáváme i graf toho, jak přicházely příspěvky. Tento rok byl trend o trochu jiný než v letech minulých. První příspěvek dorazil až po Vánocích, ale od té chvíle až do předposledního dne chodili příspěvky po pár kusech skoro každý den. Poslední třetina příspěvků dorazila v den uzávěrky, a to je konzistentní s trendem v dobách minulých a nejspíš se to nezmění do skonání světa nebo soutěže (podle toho, co přijde dřív).

Vidoucí 2018 – jak přicházely příspěvky

2 porotci už odevzdali svá hodnocení, jeden z nich si vyžádal přídavek, druhý se vrhl na CKČ. V prvním kole budou hodnoceny všechny povídky Nezdolnými porotci, kteří vyberou blíže neurčený počet postupujících, ze kterých bude ve druhém kole vybrán vítěz.

Mohlo by vás také zajímat, že kromě 20 Nezdolných — minimálně jeden ročník přežili a dobrovolně jdou do dalšího – máme i 5 nových porotců, které jsme zlákali z jiných soutěží a workshopů.

Krátit si čas můžete zejména hláškami porotců, které neopomeneme potutelně zveřejňovat v samostatném příspěvku na stránkách a v prolinku na FB. Vězte, že tyto hlášky jsou vyzobány ze soukromé diskuse porotců, kde tito sdílejí svou frustraci i radost s ostatními, a které se určitě v tomto znění neobjeví ve vašich hodnoceních. Schválně je nezveřejňujeme přimo na sociálních sítích, ale v článku na webu, aby se jim ti, kteří je číst nechtějí, mohli vyhnout.

Jestli jste to dočetli až sem, tak si zasloužíte bonbónek. K vyzvednutí na vyhlášení výsledků soutěže. Děkujeme za přízeň.

 

* Ano, uvědomuji si, že po sečtení čísel u žánrů dostanete vyšší číslo než je počet povídek. Důvodem je, že pro jednoduchost primárně řadíme povídky do svaté trojice „hlavních“ žánrů: sci-fi, fantasy a horor a pro zajímavost jsem vám vypsala i jemnější nuance řazení tak, jak je napsali sami autoři v průvodkách.

Vidoucí 2018: propozice

Časopis Pevnost, SFK Palantír a SFK Islington společně vyhlašují 15. ročník literární soutěže Vidoucí!

Vidoucí je moderní povídková soutěž. Příspěvky proto přijímáme formou emailu a hlasování probíhá za pomoci speciálně vyvinutého počítačového programu, který je tak dokonalý, že se jmenuje Hustoprogram. Povídky hodnotí odborná porota tvořená nezdolnými porotci a přizvanými externími porotci.

Propozice

Podmínky přijetí povídky do soutěže

 • Zaslané povídky nesmí být prozatím nikde publikovány, ani zaslány do jiné, dosud neuzavřené, soutěže.
 • Musí být v češtině nebo slovenštině.
 • Povolený rozsah povídky je 1800 až 54000 znaků (včetně mezer, titulek se jménem povídky se nepočítá).
 • Povídka musí jevit prvky fantastiky (sci-fi, fantasy či hororu s fantastickými prvky).
 • Přijímáme maximálně tři povídky od jednoho autora.
 • Povídky musí být anonymní, veřejné přihlášení k autorství bude bráno jako porušení pravidel.

Způsob zaslání příspěvku do soutěže

Soutěžní příspěvky zašlete do půlnoci 31. 1. 2018, na emailovou adresu soutez@vidouci.cz (do předmětu vepište: „Vidoucí“).

Povídky uložte ve formátu .doc, .docx nebo .rtf a soubor pojmenujte stejně jako povídku (ale bez diakritiky).

Do dalšího souboru uveďte povinné osobní údaje, tj.:

 • jméno
 • email
 • jména zaslaných povídek
 • údaj o jejich počtu znaků (včetně mezer, bez nadpisu se jménem povídky)
 • do kterých žánrů povídka spadá

Nepovinně můžete připojit:

 • přezdívku (pseudonym)
 • adresu
 • rok narození
 • telefon
 • atd.

Příspěvky a doprovodný text můžete poslat jako komprimovanou přílohu (pouze archiv .zip nebo .rar) nebo jako prostou přílohu k emailu. Raději si dvakrát zkontrolujte, zda jste k emailu připojili všechny soubory; byla by škoda, kdybychom museli příspěvky vyřazovat kvůli technickému pochybení.

Pozn.: Osobní údaje slouží ku potřebě pořádání soutěže, pro lepší komunikaci se soutěžícími a statistickým účelům a nebudou poskytnuty třetí straně bez svolení autora.

Autor zasláním svého díla do soutěže souhlasí s případnou publikací povídky na webových stránkách www.vidouci.cz a s možným uveřejněním v časopise Pevnost (za standardní honorářové sazby) či ve sborníku.

Autor se nesmí zúčastnit soutěže jako porotce.

Doporučení k zasílání povídek

Názvy souborů s povídkami prosím ponechte bez diakritiky (háčků a čárek), české znaky se mnohdy neplánovaně transformují na různé klikyháky.

Nepoužívejte neobvyklé fonty a formátování textu (například barvy nebo obrázky), porotcům se nic z toho nemusí (a většinou ani nebude) zobrazovat správně.

Nenechávejte zasílání příspěvků na poslední chvíli. Rozhoduje čas, kdy email koordinátorovi soutěže dojde, ne čas odeslání!

Každá povídka, která nesplňuje pravidla, bude ihned po zjištění porušení pravidel vyřazena ze soutěže.

Vyhlášení vítězů

Konečné výsledky budou zveřejněny na slavnostním večeru na Festivalu Fantazie 2018 v Chotěboři (pro podrobnosti o datu a čase vyhlášení sledujte novinky na webu a Facebooku).

Průběh hlasování

První kolo

Jak již bylo řečeno, uzávěrka přijímaní příspěvků je stanovena na 31.1.2018. Hlasování v obou kolech probíhá neveřejně. Odborná porota (tzv. Nezdolní) vybírá z příchozích příspěvků nejlepší, které postoupí do druhého kola. Text povídek bude porotě předkládán v původní formě. První kolo bude ukončeno 31. 3. 2018.

Druhé kolo

Po skončení prvního kola postoupí povídky s nejlepším výsledkem do kola druhého. Jména postupujících povídek budou v průběhu první poloviny dubna 2018 zveřejněna na stránkách www.vidouci.cz. Text povídek bude převeden do společného dokumentu s jednotným formátováním a předložen rozšířené odborné porotě.

Odbornou porotu druhého kola budou tvořit redaktoři Pevnosti, členové klubů Palantír a Islington a pozvaní externí porotci (redaktoři, spisovatelé, recenzenti, atd.). Hlasování ve druhém kole bude probíhat do 31. 5. 2018.

Více informací o porotě a hodnocení soutěže najdete na stránce Porotci.

Organizátoři si vyhrazují možnost změnit podmínky soutěže, jméno soutěže nebo při nedostatku příspěvků zrušit celou soutěž.

Pro další informace sledujte stránky www.vidouci.cz, Facebook Vidoucích (facebook.com/vidouci), případně kanál Vidoucích na Twitteru (twitter.com/vidouci).

Vidoucí 2017: výsledky

V rámci Festivalu Fantazie v Chotěboři proběhlo dne 8. 7. 2017 vyhlášení výsledků čtrnáctého ročníku literární soutěže Vidoucí.

Pořadí nejúspěšnějších je následující:

 1. Kozlí pramen od Veroniky Fiedlerové
 2. Sobotní směna od Kristýny Sněgoňové
 3. Shepardova huť od Evy Žilkové
 4. Přes poušť věčnosti od Radmily Tomšů
 5. Simulátor 2 od Petra Klepala

Srdečně gratulujeme!

Tento rok se na udílení cen dostavili dva z pěti nominovaných autorú a taky pár dalších, nenominovaných. Jsme moc rádi, že jsme se s vámi mohli setkat a popovídat si o soutěži samotné i o našich dojmech z vašich povídek a vašich dojmech z našich slovních hodnocení.

Diplom a ceny budou nepřítomným nominovaným autorům doručeny v následujících týdnech.

Rozesílání slovních hodnocení z druhého kola proběhne až po korekturách a další administrativě. Počítejte s tím, že jich bude jenom pár, jelikož ve druhém kole nebyla povinná a mnozí z porotců vám je psali už v prvním kole. Děkujeme za strpení.

Všem autorům děkujeme za účast a spoustu silných literární zážitků. Je vidět, že kvalita soutěžních příspěvků meziročně stoupá a my jsme za to rádi. Pište dál a posílejte své povídky do všech soutěží, do kterých se hodí, ale hlavně do té naší! A v neposlední řadě děkujeme i všem ostatním, kteří se na soutěži podíleli.

Slovní hodnocení rozeslána!

Dostala se ke mně zpráva, že včera byla rozeslána slovní hodnocení. Dnes by všichni měli dostat ještě email od Aquily.
Pokud máte jakékoliv připomínky, poznatky, stížnosti či požadavky, posílejte je prosím na kontaktní email info@vidouci.cz.

P.S. Pamatujte, že tahle soutěž není korespondenční workshop, a proto vám nemůžeme zaručit, že se připomínkami ke slovnímu hodnocení budou zabývat všichni porotci, jelikož někteří z nich již mají plné ruce jiné práce a žádný čas navíc.

Vidoucí 2017: nominace

Bylo ukončeno hlasování ve druhém kole soutěže Vidoucí, ročníku 2017. V porotě zasedlo 15 osob, kterým tímto děkujeme za jejich výdrž při hodnocení.

Konečné výsledky se dozvíte na slavnostním vyhlášení, které se bude konat na Festivalu Fantazie v Chotěboři v sobotu 8.7.2017 v 15:00 v literární linii Avalcon (KD Junior, Zrcadlový sál), a poté je publikujeme i na webu. Všechny vás srdečně zveme na vyhlášení!

Slovní hodnocení z druhého kola budou rozeslána až po vyhlášení vítězů.

Nominace

Na cenu Vidoucí 2017 jsou nominovány následující práce:

 • fantasy Kozlí pramen od Veroniky Fiedlerové
 • fantasy horor Přes poušť věčnosti od Radmily Tomšů
 • fantasy Shepardova huť od Evy Žilkové
 • kyberpunk Simulátor 2 od Petra Klepala
 • dystopická sci-fi Sobotní směna od Kristýny Sněgoňové

Pořadí na dalších místech

povídka autor 1. 2. 3. 4. 5. 6. horší body
? ? 3 3 1 4 3 1 0 248
? ? 3 3 1 4 2 2 0 245
? ? 3 2 3 1 4 2 0 233
? ? 2 2 5 3 0 1 2 230
? ? 1 3 3 2 2 2 2 187
Přeludy věcí přítomných Jan Ježek 1 2 3 0 3 3 3 149
Pasažér Pavel Bareš 1 3 1 1 1 5 3 145
Inspekce Theo Addair 0 2 2 6 1 3 1 143
Staří přátelé Michaela Merglová 0 2 2 1 4 3 3 110
Babička Theo Addair 0 0 4 2 5 1 3 103
Děti písku Tom Hadrava 1 1 0 2 4 3 4 98
Ztracená Michal Cee 0 1 2 3 1 2 6 90
Mrakotvůrce Hana Fikarová 0 1 0 6 1 1 6 84
Na človíčka Vojtěch Mička 0 1 3 0 0 5 6 78
Smrťotieň William Cody 0 0 2 3 1 0 9 63
Eldorádo Petr Klepal 0 0 0 2 6 2 5 44
Ten, který kráčel s Čarodějem po Nebeském mostě Petr Doležal 0 0 1 1 3 5 5 42
Medikament pro nestvůru Karolína Poláčková 0 0 0 3 3 1 8 40
Grafoman Thao Vo Thi 0 0 2 0 1 3 9 39
Mary Sue a Havran Michael Kolařík 0 1 0 0 0 6 8 31
Violette Libor Pavlík 0 0 1 1 0 3 10 28
Kde se skrývá měsíc Lucie Matějíčková 0 0 0 1 3 4 7 25
V čas Theo Addair 0 0 0 1 1 3 10 16
Pronásledovaná Blanka Fišarová 0 0 0 1 1 2 11 15
Kangashan David Urban 0 0 0 0 3 0 12 12

 

P.S.: Předem se omlouvám, ale jsem příliš unavená, než abych znovu procházela průvodky, jestli mám správně jména a pseudonymy dle přání, takže pokud by některý z autorů chtěl být uvedený jinak než je uvedený v článku, prosím napište mi na info@vidouci.cz a změním to. Děkuji za pochopení.

Vidoucí 2017: Statistiky z prvního kola

Statistiky a zajímavosti

První kolo hodnotilo celkem 24 Nezdolných porotců, z toho 10 mužů a 14 žen. Každou povídku zhodnotilo aspoň 5 porotců, ale tento rok nikdo z porotců nepřečetl celou soutěž (rekordmanka tohoto ročníku přečetla 81 povídek). Každá povídka dostala průměrně 5,85 hodnocení.

Celkově bylo rozděleno 679 hodnocení, a to následovně*:

 • Rozhodně ano: 6 hodnocení (~1 %)
 • Ano: 144 hodnocení (~21 %)
 • Ne: 502 hodnocení (~74 %)
 • Nevidoucí: 27 hodnocení (~4 %)

Pouze dvě povídky nedostaly žádné Ne a jinak samá Ano. Naopak 59 povídek (to je 50,86 % !!) nedostalo žádné Ano, zato samá Ne, případně Nevidoucí. 2 povídky dostaly jak Ano, tak i Nevidoucího (ovšem vždy se jednalo o 1-2 hodnocení). 6 povídek obdrželo hodnocení Rozhodně Ano, každá právě jedno. Jedna povídka dostala až 5 nominací na Nevidoucího. Žádná povídka nebyla natolik kontroverzní, že by posbírala všechny stupně hodnocení. Nejzlejší porotce udělil hned 5 Nevidoucích, naopak 13 porotců neudělilo žádného Nevidoucího.
Slovní hodnocení byla v prvním kole povinná pro všechny porotce, tudíž je jich stejně jako všech hodnocení – 679.

Jednotlivé stupně hodnocení byly obodovány následovně: Rozhodně Ano = 5 bodů, Ano = 2 body, Ne a Nevidoucí = 0 bodů. Do druhého kola postoupily povídky s průměrným hodnocením 1 a víc.

Druhé kolo

Druhé kolo pomalu končí. Do půlky června vyhlásíme pořadí na 6. – 25. místě. Prvních pět povídek se bude klepat nedočkavostí až do Festivalu fantazie v Chotěboři, kde proběhne slavnostní vyhlášení v druhém červencovém týdnu (přesný datum a čas doplníme až bude zveřejněn časový harmonogram literární linie Avalcon).

Nevidoucí

Do oblíbené vedlejší soutěže o anticenu Nevidoucí postoupilo 6 povídek, jejichž jména nezveřejňujeme. Podmínkou bylo udělení hodnocení „Nevidoucí“ alespoň od dvou porotců. Tyto povídky si nyní přečtou ti nejotrlejší z otrlých a vítěz anticeny (pokud bude nadpoloviční většina za udělení) bude vyhlášen společně s vítězem Vidoucích a obdrží památnou cenu: sluneční brýle.

 

 

* Pozorný čtenář si může všimnout, že minulý rok bylo procentuální rozložení skoro totožné.

Pár informací

Přejeme všem krásné pondělí a máme pro vás několik informací:

1. Dnes jsem dostala zprávu, že korektury jsou hotovy, takže budeme brzy rozesílat slovní hodnocení prvního kola.
2. Vyhlášení výsledků proběhne opět na Festivalu Fantazie, v literární linii Avalcon, druhý červencový víkend. Přesný datum a čas doplním až bude zveřejněný harmonogram linie.
3. Většina porotců již dodala hodnocení druhého kola, ale pořád čekáme na zbytek, kteří to ještě z objektivních důvodů (svatba, zdravotní stav, pracovní povinnosti, atd.) nestihli, ale přislíbili je dodat do konce týdne. Pak se snad už konečně dovíte kdo nestanul na prvních pěti příčkách a nemusí tedy vážit cestu do Chotěboře.

Doufáme, že nám odpustíte všechna tato prodlení a zachováte nám přízeň.

Slovní hodnocení

Omlouváme se za zdržení, ale kvůli pracovním a osobním povinnostem mnoha porotců se zdržela slovní hodnocení a tím se zdržely i korektury slovních hodnocení. Korektorky na nich pracují v každé volné chvilce, kterých však není mnoho, ostatně, pořád musí chodit do práce nebo se starat o rodinu, a tak musíte ještě chvíli vydržet. Za trpělivost budete odměněni minimálně 5 slovními hodnoceními na povídku.

Vidoucí 2017: výsledky prvního kola

První kolo bylo ukončeno, i když s menším zpožděním (to je tak, když vám konec kola padne na pátek), ale přesto úspěšně. Ještě však nekončíme, přichází rozhodující střet. Do druhého kola klání postupuje následujících 25 povídek (v abecedním pořadí):

 • Babička
 • Děti písku
 • Eldorádo
 • Grafoman
 • Inspekce
 • Kangashan
 • Kde se skrývá měsíc
 • Kozlí pramen
 • Mary Sue a Havran
 • Medikament pro nestvůru
 • Mrakotvůrce
 • Na človíčka!
 • Pasažér
 • Pronásledovaná
 • Přeludy věcí přítomných
 • Přes poušť věčnosti
 • Shepardova huť
 • Simulátor 2
 • Smrťotieň
 • Sobotní směna
 • Staří přátelé
 • Ten, který kráčel s Čarodějem po Nebeském mostě
 • V čas
 • Violette
 • Ztracená

V tvrdé konkurenci se utká těchto 25 uchazečů, avšak pouze 5 z nich vystoupá na horu osudu  stupně vítězů. Autorům postupujících povídek srdečně gratulujeme k prvnímu úspěchu a připomínáme, aby se ještě stále nepřiznávali k autorství svých děl. Nepostupujícím autorům přejeme hodně sil k dalšímu psaní a štěstí v příštích Vidoucích! :-)

Slovní hodnocení ke svým povídkám obdrží autoři prvního kola emailem koncem dubna. Prosíme o trpělivost, je to poměrně zdlouhavý proces závislý na několika dosti vytížených osobách.

Dále budou na této stránce přibývat informace o druhém kole a případné perličky a statistiky z kola prvního. Sledujte také porotcovské hlášky, ještě jsme neskončili! ;-)